FB_PIXEL_image
Company Hiring:
Amber grid
Amber grid organisation picture
Print

Projektų vadovas (-ė) Amber grid

Gross Salary:3000 - 3800 EUR
Type of Employment:Open-ended contract
Remote Work:By Agreement
Location:Lithuania, Vilnius, Laisvės pr., 10, LT-04215
Key Benefits:Health Insurance
Employment Status:Full-time

Job Description

Įgyvendinti visus projektų etapus (inicijavimas, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena/kontrolė, uždarymas), užtikrinti projektų apimčių ir terminų nustatymą, planavimą ir kontrolę.

Responsibilities

  • valdyti organizacijos vykdomus projektus
  • planuoti ir valdyti išteklius, resursus, identifikuoti rizikas ir taikyti efektyvias poveikio priemones
  • organizuoti projektų komandinį darbą, užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp projektuose dalyvaujančių atskirų struktūrinių padalinių
  • sekti ir teikti periodinę informaciją apie projektų eigą
  • atlikti kitas padaliniui pavestas užduotis bei dalyvauti kituose padalinio vykdomuose projektuose, siūlyti idėjas ir jas įgyvendinti

Languages Required

English - C1

Skills Required

Obligatory Skills

🚗 Driving LicenseProject management 2

Preferable Skills

Negotiation 1Communication management <1

Company

We are the operator of the Lithuanian natural gas transmission system, responsible for the transmission of natural gas to consumers and the operation, maintenance, and development of infrastructure. The goal of Amber Grid is to transform the natural gas system by 2030, adapting it to transport renewable energy resources safely and creating a cleaner future for everyone. We plan to adapt the gas transmission system to new energy so that Lithuania’s pipelines carry not only natural gas but also hydrogen. We aim to contribute to a climate-friendly economy. By selling green energy in Lithuania and abroad, we reduce the impact on climate change by focusing on energy from renewable sources.