FB_PIXEL_image
Paused
Company Hiring:
UAB "ALISA MANAGEMENT LABORATORY"
UAB "ALISA MANAGEMENT LABORATORY" organisation picture

Druskininkų švietimo centro direktorius (-ė), UAB "ALISA MANAGEMENT LABORATORY" klientui

Atlyginimas (bruto):4200 EUR
Įdarbinimo tipas:Neterminuota sutartis
Galimas nuotolinis darbas:0 dienų savaitėje
Vieta:Lietuva, Druskininkai
Etatas:Visas etatas

Darbo aprašymas

Druskininkų savivaldybės administracijai ieškome ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS (-ĖS). SIŪLOME - Galimybę dirbti viename iš lyderiaujančių Lietuvos miestų; - Karjeros galimybę prisidėti prie Švietimo centro pažangos vystymo bei švietimo bendruomenės kūrimo; - Motyvuojantį atlygį nuo 2500 (į rankas). REIKALAVIMAI - Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą; - Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų pvz. pedagogo kvalifikacija ir 3m pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir 2m pedagoginio darbo stažas (visi reikalavimų variantai aprašyti pareigybės aprašyme); - Turėti vadovavimo švietimo įstaigai bendrąsias ir vadovavimo sričių kompetencijas; - Turėti ne mažesnę kaip 1m vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2m švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje; - Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Funkcijos ir atsakomybės

 • Vadovauti Centro strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtinti, vadovauti jų vykdymui.
 • Analizuoti švietimo įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsakyti už švietimo įstaigos veiklos rezultatus.
 • Organizuoti Centro darbą, kad būtų įgyvendinami šios įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
 • Rengti Centro darbo tvarkos taisykles, organizuoti jų projekto svarstymą ir jas tvirtinti.
 • Planuoti Centro veiklą, analizuoti ir vertinti materialinius, intelektualinius išteklius, veiklą.
 • Užtikrinti optimalų intelektualinių, materialinių, finansinių, informacinių išteklių naudojimą, darbų saugą.
 • Sudaryti sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui.
 • Inicijuoti Centro savivaldos institucijų veiklą.
 • Plėtoti bendradarbiavimą su pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis institucijomis.
 • Atstovauti Centrui kitose institucijose.

Reikalingos kalbos

Lietuvių - NAnglų - B1

Reikalingi įgūdžiai

Privalomi įgūdžiai

Vadovavimas komandai 1Vadovavimas 1

Įmonė

ALISA MANAGEMENT LABORATORY – tai tarptautinė, žinias kurianti organizacijų sprendimų bendrovė. Mūsų paslaugos: visų grandžių darbuotojų mokymai, personalo paieška ir atranka, organizacijų tyrimai ir valdymo sprendimai.