FB_PIXEL_image
Užbaigtas
Samdanti įmonė:
UAB "ALISA MANAGEMENT LABORATORY"
UAB "ALISA MANAGEMENT LABORATORY" organisation picture

Ekologas (-ė), UAB "ALISA MANAGEMENT LABORATORY" klientui

Atlyginimas (bruto):2046 EUR
Įdarbinimo tipas:Neterminuota sutartis
Galimas nuotolinis darbas:Pagal susitarimą
Vieta:Lietuva, Tauragė
Etatas:Visas etatas

Darbo aprašymas

KOMPANIJOS PASIŪLYMAS: - Jaunatviška, veržli komanda; - mokymai ir komandiruotės, turiningi renginiai; - profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės; - galimybė dirbti su ekologija ir aplinkosauga susijusiais projektais; - stabilumas ir socialinės garantijos. REIKALAVIMAI: Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. Studijų kryptis - aplinkos inžinerija/viešasis administravimas/ekologija/statybos inžinerija. Arba: Aukštasis universitetinis išsilavinimas + atliekų tvarkymo srities patirtis (1 metai). Arba: Aukštasis universitetinis išsilavinimas + viešojo administravimo politikos srities patirtis (1 metai).

Funkcijos ir atsakomybės

 • Apdoroti su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą;
 • konsultuoti priskirtos srities klausimais;
 • koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą;
 • nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;
 • organizuoti administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoti paslaugų teikimo organizavimą;
 • rengti ir teikti informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoti informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 • rengti teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoti teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą;
 • dalyvauti atliekų tvarkymo sistemų įgyvendinime; nagrinėti ūkio subjektų paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti; nagrinėti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir vertinimo ataskaitas; organizuoti aplinkos monitoringo programų įgyvendinimą;
 • nagrinėti leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti prašymus, išduoda leidimus; organizuoti bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, paėmimo iš gyventojų, karantinavimo, eutanazijos, pristatymo utilizuoti, laikinos globos ir visuomenės švietimo bei bešeimininkių kačių kastravimo paslaugas; įgyvendinti prevencines priešepidemines priemones;
 • organizuoti Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdyti jų būklės stebėseną; organizuoti valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą; organizuoti savivaldybės saugomų teritorijų ir gamtinio kraštovaizdžio objektų priežiūrą;
 • rengti Tauragės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisykles, kontroliuoti kapinių priežiūros ir kitų su tvarkymu susijusių darbų atlikimo ir paslaugų teikimo tvarką;
 • koordinuoti Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas jų naudojimo tvarką ir kontrolę; inicijuoti paraiškų, projektų rengimą paramai iš Europos struktūrinių ir kitų fondų gauti ekologijos ir aplinkosaugos srityse, organizuoti projektų įgyvendinimą; organizuoti ir koordinuoti įvairias akcijas ir renginius ekologijos ir aplinkosaugos srityse;
 • vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Reikalingos kalbos

Lietuvių - N

Reikalingi įgūdžiai

Privalomi įgūdžiai

🚗 Vairuotojo pažymėjimasKonsultavimas 1Paslaugų organizavimas 1Paslaugų koordinavimas 1Dokumentų valdymas 1Projektų valdymas 1

Įmonė

ALISA MANAGEMENT LABORATORY – tai tarptautinė, žinias kurianti organizacijų sprendimų bendrovė. Mūsų paslaugos: visų grandžių darbuotojų mokymai, personalo paieška ir atranka, organizacijų tyrimai ir valdymo sprendimai.