FB_PIXEL_image

Darbdavio sutartis

Darbdavio sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi Platformos Taisyklėse nurodytą reikšmę. Taisyklės sudaro neatskiriamą Darbdavio sutarties dalį.

Pagrindiniai Duomenys:

Darbdavio sutarties data:Sudarymo vieta:
Platformos savininkas:
Pavadinimas:UAB ALISA MANAGEMENT LABORATORY
Kodas:302552121
Registruotos buveinės adresas:A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius, Lietuva
Kontaktinis adresas:A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius, Lietuva
Kontaktinis asmuo:
El. paštas:
Tel. Nr.:
Sąskaitos Nr.:
Darbdavys:
Pavadinimas:
Kodas:
Registruotos buveinės adresas:
Kontaktinis adresas:
Kontaktinis asmuo:
El. paštas:
Tel. Nr.:
Sąskaitos Nr.:
Darbdavio pasirinktas prenumeratos tipas:Prenumeratos tipas ir sąlygosPažymėti
HRizer Basic: EUR 99 per mėnesį
HRizer Pro: EUR 159 per mėnesį
Prenumeratos mokesčio mokėjimas:iki einamojo mėnesio 15 dienos.

SVARBI INFORMACIJA DĖL DUOMENŲ APSAUGOS:

Platformos savininkas yra Platformoje skelbiamų asmens duomenų valdytojas. Darbdavys, prisijungęs prie Platformos ir gavęs Darbuotojo duomenis, tampa tų duomenų savarankišku valdytoju ir privalo tvarkyti asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka. Darbdavys Platformoje rasto Darbuotojo asmens duomenis gali naudoti už Platformos ribų ar naudodamas kitas komunikavimo priemones (telefonu, MS Teams, Zoom ir kt.)) bendrauti su Darbuotojais, tik informavęs apie tai Darbuotoją pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 14 straipsnio reikalavimus.

KITOS SĄLYGOS:

Darbdavys, pasibaigus atrankai, gali informuoti Platformą apie tai, kurį Darbuotoją pasirinko, kokį darbo užmokestį jai / jam mokės, informaciją kaip Darbuotojui sekasi po bandomojo laikotarpio.

GALIOJIMAS, PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS:

  1. (a) Darbdavio sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Darbdavys Platformoje patvirtina, kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, ir galioja neterminuotai.
  2. (b) Darbdavys turi teisę vienašališkai ir nenurodydamas jokių priežasčių nutraukti su Platforma sudarytą Darbdavio sutartį, pranešdamas apie tai Platformai raštu prieš 1 (vieną) mėnesį. Tokiu atveju Darbdavio sutartis laikoma nutraukta ir Darbdavio Paskyra uždaroma nuo minėto 1 (vieno) mėnesio termino pabaigos.
  3. (c) Platformos savininkas turi teisę (i) nedelsdamas ir be atskiro įspėjimo apriboti prieigą prie Darbdavio Paskyros, pranešdamas apie tai Darbdaviui Paskyroje nurodytu el. paštu, ir/ar (ii) įspėjęs Darbdavį prieš 5 (penkias) darbo dienas, vienašališkai nutraukti Darbdavio sutartį, laikinai ar visam laikui uždaryti Darbdavio Paskyrą, jeigu Darbdavys pažeidžia Darbdavio sutarties ir/ arba Taisyklių sąlygas ir neištaiso pažeidimo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Platformos savininko pranešimo dienos.
  4. (d) Platformos savininkas taip pat turi teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) Platformos veikimą ir tuo pagrindu vienašališkai nutraukti Darbdavio sutartį, pranešdamas apie tai Darbdaviui prieš 2 (du) mėnesius.

Sutikdami su Taisyklėmis, Privatumo politika ir Darbdavio sutartimi, patvirtinate, kad pagal galiojančius įstatymus ir Darbdavio dokumentus turite teisę sudaryti įpareigojančią sutartį su Platformos savininku ir esate teisėtai įgaliotas Darbdavio atstovas.

Darbdavys taip pat patvirtina, kad jis susipažino su Platformos Taisyklėmis ir Privatumo politika , bei su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.