FB_PIXEL_image

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika Jums pateikiame informaciją, kaip UAB „ALISA MANAGEMENT LABORATORY“, juridinio asmens kodas 302552121, registruotos buveinės adresas A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius (toliau – Platformos savininkas, tvarko Jūsų asmens duomenis HRizer Platformoje.

Su Platformos savininku galite susisiekti šiais kontaktais:

Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi Platformos Taisyklėse nurodytą reikšmę.

Platformos Darbuotojo Paskyros turėtojai yra informuojami, kad Platformoje jų skelbiamus asmens duomenis gali matyti Darbdavio Paskyrų turėtojai bei jų duomenis naudoti kitais nei šioje Privatumo politikoje nurodomais tikslais, kaip atskiri asmens duomenų valdytojai. Platformos savininkas neatsako už tokį asmens duomenų tvarkymą ar Darbdavių pareigų vykdymą. Ši Privatumo politika yra skirta tik Platformos savininko atliekamam asmens duomenų tvarkymui Platformoje.

Kokius Jūsų asmens duomenis Platformos savininkas tvarko?

TikslasDuomenysTeisinis pagrindasSaugojimo laikasKam galime perduoti?
Darbuotojo/ Darbdavio Paskyros sukūrimasVardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis, telefono numeris, šalis, miestas;Darbuotojo nuotrauka, CV pateikiama informacija (darbo patirtis, kompetencijos, užimama pozicija, darbo užmokesčio rėžiai, kalbos, kita).Sutartis (Taisyklės Darbuotojų atžvilgiu / Taisyklės ir Darbdavio sutartis Darbdavių atžvilgiu)2 (dvejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie Platformos.Paskyrą Darbuotojas/ Darbdavys gali uždaryti bet kuriuo metu. Paskyra taip pat gali būti uždaroma Taisyklėse numatyta tvarka.Darbuotojo Paskyros informacija bus matoma Darbdaviams.Darbdaviai šią informaciją gali naudoti (vertinti Darbuotojo tinkamumą, su juo komunikuoti) ne tik Platformoje, bet ir už jos ribų.
Darbuotojo naudojimasis Platformos paslaugomisInformacija apie ieškomą poziciją, pasirinktas teritorijas, norimą atlygį, pateiktas aplikacijas ir atrankų stadijas, pranešimų iš darbdavių siuntimas/ gavimas, statistika apie atrankas, metaduomenys: informacija apie įrenginį ir informacija apie naudojimąsi Platforma (prisijungimų dažnumas, patirtos problemos ir kt.)Sutartis (Taisyklės )2 (dvejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie Platformos.Paskyrą Darbuotojas gali uždaryti bet kuriuo metu. Paskyra taip pat gali būti uždaroma Taisyklėse numatyta tvarka.
Darbdavio naudojimasis Platformos paslaugomisEEl. susirašinėjimas su Darbuotojais, informacija apie pasirinktus Darbuotojus, metaduomenys: informacija apie įrenginį ir informacija apie naudojimąsi Platforma (prisijungimų dažnumas, patirtos problemos ir kt.)Sutartis (Taisyklės ir Darbdavio sutartis)2 (dvejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie Platformos.Paskyrą Darbdavys gali uždaryti bet kuriuo metu. Paskyra taip pat gali būti uždaroma Taisyklėse numatyta tvarka.
Darbdavio (jeigu jis yra fizinis asmuo) mokėjimas už Platformos prenumeratąBanko sąskaitos informacijaSutartis (Taisyklės ir Darbdavio sutartis)10 (dešimt) metų buhalteriniai duomenys
Platformos komunikacija su vartotojais (Help desk)Užklausų administravimas, atsakymai į jasTeisėtas interesas1 (vienerius) metus nuo užklausos išsprendimo
Statistinės informacijos analizė apie Platformos naudojimąDarbuotojo ir Darbdavio praleistas laikas Platformoje, informacija, į kiek pozicijų kandidatavo Darbuotojas, kiek Darbdavių juo susidomėjo, kiek gavo atsakymų, kiti duomenys.Teisėtas interesas2 (dvejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie Platformos.Anonimizuoti duomenys neribotai.
Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai , kvietimai į renginius, Platformos pasiūlymai)Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.SutikimasTeisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams2 (dvejus) metus po sutikimo gavimoKol Darbuotojo / Darbdavi o Paskyra yra aktyviNaujienlaiškių siuntimo sprendimas

Kam Platformos savininkas gali perduoti Jūsų asmens duomenis?

Platformos savininkas gali perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Taip pat Platformos savininkas gali atskleisti informaciją apie Jus, jei turi padaryti tai pagal įstatymą arba siekdamas apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus Platformos savininkui), taip pat ketinant perleisti Platformą ar Platformos savininko veiklos ar jo turto dalį ar reorganizuoti Platformos savininko bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) Platformos, veiklos, turto ar jo dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys Platformoje bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Platformos savininkas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Platformos savininko vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su Platformos savininku šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

  • Jūs galite bet kada susisiekti su Platformos savininku ir pasiteirauti, ar Platformos savininkas tvarko kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei Platformos savininkas saugo ar bet kokiu būdu naudoja Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Jūsų prašymo įvykdymo tikslu Platformos savininkas gali Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
  • Jei esate pateikę Platformos savininkui sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
  • Jūs turite teisę prašyti Platformos savininko ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju Platformos savininkas gali paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
  • Jūs turite teisę prašyti Platformos savininko ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
  • Jūs turite teisę prašyti Platformos savininko riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
  • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Gali būti perkeliami tik su Jumis susiję ir tik Jūsų mums pateikti duomenys (pavyzdžiui, Jūsų Paskyroje skelbiamas gyvenimo aprašymas (CV). Į šios teisės sritį nepatenka asmens duomenys, gauti jau apdorojus, išanalizavus tiesiogiai Jūsų pateiktą informaciją, bei srauto ar kiti Platformos fiksuoti duomenys (pavyzdžiui, informacija, kiek laiko praleidžiate Platformoje). Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
  • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad Platformos savininkas naudotų Jūsų asmens duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite Platformos savininkui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, Platformos savininkui kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, Platformos savininkas turi teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į Platformos savininką šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai https://vdai.lrv.lt/

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų Platformoje ir/ar Platformos savininkui pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politika atnaujinta 2022 m. sausio 27 d.