FB_PIXEL_image

Prenumeratos taisyklės

  • HRizer yra platforma (toliau – Platforma), skirta sujungti specialistus, ieškančius darbo, ir organizacijas, siekiančias surasti darbuotojus.

  • Prenumerata – tai periodiškai (kas mėnesį arba kas metus) atnaujinamas užsakymas, suteikiantis teisę naudotis Platformos funkcijomis.

  • Prenumeratorius – juridinis asmuo, sukūręs Platformoje Pagrindinę darbdavio paskyrą ir užsisakęs pasirinktą Prenumeratos planą.

  • Pagrindinė darbdavio paskyra – tai juridinio asmens paskyra, sukuriama sudarant su Platforma Darbdavio sutartį ir pateikiant tikslią bei išsamią informaciją apie atstovaujamą darbdavį. Pagrindinę darbdavio paskyrą sukuria organizacijos atstovas, nurodydamas savo kontaktinę informaciją. Šis Pagrindinės darbdavio paskyros naudotojas tampa darbdavio atstovu ir gali kurti papildomas įmonės darbuotojų paskyras Platformos naudojimui ir valdyti Prenumeratą. Vienas juridinis asmuo gali sukurti tik vieną Pagrindinę darbdavio paskyrą.

  • Prenumerata valdoma (keičiamas Prenumeratos planas ir (arba) laikotarpis, atšaukiama Prenumerata) prisijungus prie Pagrindinės darbdavio paskyros. Prisijungęs prie savo paskyros, Prenumeratorius matys informaciją apie tai, kada numatytas kitas mokėjimas už Prenumeratą.

  • Registruodamas pagrindinę įmonės paskyrą naudotojas renkasi iš Prenumeratos planų, kurių sąlygos aprašytos čia. Platforma turi teisę vienašališkai keisti Prenumeratos plane numatytų paslaugų apimtį ir (arba) mokesčio dydį apie tai įspėjusi Prenumeratorių prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu. Naujas Prenumeratos mokesčio dydis taikomas nuo ateinančio mokestinio laikotarpio, bet ne anksčiau nei po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Prenumeratorius, kuris nesutinka su pasikeitusiu Prenumeratos mokesčio dydžiu, turi teisę atsisakyti Prenumeratos.

  • Prenumeratoriui pirmą kartą registruojantis, neatlygintinai suteikiamas 1 (vieno) mėnesio bandomasis laikotarpis. Bandomajam laikotarpiui pasibaigus, nuo Prenumeratoriaus nurodytos mokėjimo kortelės nuskaičiuojamas pasirinkto plano Prenumeratos mokestis už sekantį periodą.

  • Jeigu Platformai nepavyksta nuskaičiuoti kito mėnesio mokėjimo (pasibaigė kortelės galiojimas, sąskaitoje, prie kurios pririšta kortelė, nėra pakankamai lėšų ir kt.), Prenumeratos galiojimas yra stabdomas. Tokiu atveju Prenumeratorius gali atnaujinti Prenumeratą prisijungęs prie paskyros ir iš naujo pateikęs mokėjimui atlikti reikalingus duomenis, ir (arba) ištaisęs kitus trūkumus, dėl kurių Prenumeratos galiojimas buvo sustabdytas. Jei per 30 (trisdešimt) dienų Prenumerata nėra atnaujinama, Prenumeratoriaus paskyra ir visi duomenys yra negrįžtamai pašalinami.

  • Prenumeratoriui suteikiama teisė Prenumeratos galiojimo laikotarpiu už iš anksto pasirinktą ir apmokėtą Prenumeratos planą (BASIC arba PRO) ir laikotarpį (1 (vienas) mėnuo arba 1 (vieneri) metai) naudotis platformos teikiamomis paslaugomis bet kokiame savo įrenginyje, t.y. kompiuteryje, išmaniajame mobiliajame telefone ir/arba planšetiniame kompiuteryje, prisijungus prie paskyros. Užsisakęs Prenumeratos paslaugą, Prenumeratorius įgyja teisę naudotis paslaugoms iki tol, kol nenutraukia Prenumeratos ir kol laiku moka Platformai už šią paslaugą.

  • Prenumerata gali būti užsakoma ne trumpesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Prenumeratoriui atsisakius Prenumeratos anksčiau laiko, Platforma negrąžina sumokėto Prenumeratos plano mokesčio.

  • Prenumerata yra tęstinė ir atnaujinama automatiškai, nuskaitant mėnesinį arba metinį Prenumeratos plano mokestį iš registracijos metu įvestos kreditinės ar debetinės kortelės. Prenumeratorius, pageidaujantis nutraukti Prenumeratą iki sekančios mokėjimo dienos, turi savarankiškai imtis veiksmų ir paskyroje sustabdyti Prenumeratą. Prenumeratos sustabdymo atveju, Prenumeratoriaus sumokėta Prenumeratos plano kaina nėra grąžinama ir / ar kompensuojama. Sustabdęs Prenumeratą, Prenumeratorius gali per 30 (trisdešimt) dienų atnaujinti Prenumeratą, prisijungęs prie savo paskyros. Jei per 30 (trisdešimt) dienų Prenumerata nėra atnaujinama, Prenumeratoriaus paskyra ir visi duomenys negrįžtamai pašalinami.

  • Prenumeratorius gali bet kada pasikeisti planą:

   • iš BASIC į PRO. Prenumeratorius apmokestinamas už naują planą, iš mokesčio už naują planą išskaičiuojamas nepanaudotas ankstesnio plano mokesčio likutis. Planas PRO įsigalioja iš karto.
   • iš PRO į BASIC. Planas BASIC įsigalioja tada, kai baigiasi anksčiau užsakytas PRO planas. Jei naudojantis PRO planu buvo sukurta daugiau paskyrų kitiems organizacijos naudotojams, keičiant planą iš PRO į BASIC, paliekama Pagrindinė Prenumeratoriaus paskyra, o papildomų organizacijos naudotojų paskyros stabdomos. Jei per 30 (trisdešimt) dienų PRO Prenumerata nėra atnaujinama, Prenumeratoriaus papildomų naudotojų paskyros ir duomenys negrįžtamai pašalinami.
  • Prenumeratorius apie sėkmingą Prenumeratos apmokėjimą yra informuojamas el. paštu, pateikiant pirkimą patvirtinantį dokumentą – PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaitas-faktūras galima peržiūrėti ar atsisiųsti prisijungus prie darbdavio paskyros.

  • Prenumeratorius turi teisę atsisakyti (nepratęsti) mėnesio Prenumeratos dėl bet kokių priežasčių prisijungdamas prie įmonės paskyros ir paspaudęs mygtuką „Stabdyti prenumeratą“. Sustabdęs Prenumeratą, Prenumeratorius gali naudotis paslauga iki apmokėto laikotarpio pabaigos, jam pasibaigus, Prenumerata nutrūksta automatiškai. Prenumeratoriaus duomenys saugomi 30 (trisdešimt) dienų nuo paskutinės Prenumeratos galiojimo dienos. Jei per 30 (trisdešimt) dienų Prenumerata nėra atnaujinama, Prenumeratoriaus paskyra ir visi duomenys negrįžtamai pašalinami.