Bendruomenė

Bendruomenės skilties tikslas – vienyti ir palaikyti HRIZER narius. Čia galite skaityti ekspertinius straipsnius, gauti patarimą, atsakymą į aktualų klausimą, komentuoti ir dalintis patirtimi.
Kiekvieną savaitę mūsų ekspertai rengia teminius komentarus, o kartą per ketvirtį pristatome išsamias darbo rinkos ataskaitas.

Ekspertų straipsniai

#

KAIP MOTYVUOTI DARBUOTOJĄ?

Jei esame (plačiąja prasme) sveiki, esame motyvuoti. Tai mūsų jėga ir gyvenimiška kompetencija. Turime tikslų, norų ir į juos žengiame. Ateidamas į darbą turiu uždavinį – mažų mažiausiai uždirbti atlyginimą, pasiekti gerų rezultatų, o galbūt ir kažką sukurti, save realizuoti, įgyvendinti prasmingus darbus – patirti prasmę, pasitenkinimą.
I'm on a mission

„ĮGYVENDINU MISIJĄ“. DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS

„Darbuotojų įsitraukimas“ – vadybinis terminas, reiškiantis, kad darbuotojui patinka jo veikla, darbas jam yra įdomus, darbuotojas įsitraukęs emociškai, nori tęsti šį darbą ir į jį eina su noru. Kai paklausiame žmonių, ką jam reiškia mėgiamas darbas, dažniausiai atsakymas būna vienas – keliuosi su noru, einu į darbą su malonumu.
Kas tu..?

KAS TU – DAIGELIS, ĮRANKIS AR PARTNERIS?

Požiūris “darbuotojas – resursas” žvelgia į darbuotoją kaip į įrankį – priemonę tikslui pasiekti. Jei reikia įkalti vinį į sieną, imu plaktuką ir darbuojuosi. Kai reikia pasiekti tikslą, pasitelkiu kolegą ir siekiu tikslo kartu. Šis požiūris grįstas racionalia nauda. Jei įmonėje į darbuotojus žiūrima kaip į resursus, tikėtina, didelio abipusio lojalumo nebus.