FB_PIXEL_image

Taisyklės

 • KAS MES ESAME?
  • HRizer yra platforma (toliau – HRizer arba Platforma), skirta sujungti specialistus, ieškančius darbo (toliau – Darbuotojai) ir organizacijas, norinčias surasti Darbuotojus (toliau – Darbdaviai), siekiančius rasti tinkamą darbą arba darbuotoją.

  • Platformą valdo ir Platformos paslaugas teikia UAB „ALISA MANAGEMENT LABORATORY“, juridinio asmens kodas 302552121, registruotos buveinės adresas A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius, Lietuva (toliau – mes arba Platformos savininkas) Su mumis susisiekti galite šiais kontaktais:

  • Kodėl HRizer yra platforma? „Platforma“ reiškia, kad: (a) kiekvienas Darbuotojas, prisijungęs prie HRizer ir turintis čia savo paskyrą, gali matyti Darbdavių skelbimus ir jiems siųsti savo duomenis arba laukti, kol su ja / juo susisieks Darbdavys, o (b) kiekvienas Darbdavys, užsiregistravęs Platformoje ir sudaręs su HRizer sutartį, gali talpinti darbo skelbimus, matyti jo kriterijus atitinkančius Darbuotojus ir su jais komunikuoti.

  • Platforma nėra darbuotojų atrankų paslaugų tiekėjas. Mes teikiame Platformos paslaugas, t. y., veikdami kaip tarpininkas suteikiame galimybę Darbuotojams ir Darbdaviams komunikuoti ir atrasti vieniems kitus Platformoje. Mes Darbdavių vardu nevedame interviu su Darbuotojais, ar Darbuotojų vardu derybų su potencialiu Darbdaviu.

  • Platforma naudoja dirbtinį intelektą, kuris perskaito Darbuotojų pateiktus gyvenimo aprašymus (CV) ir suveda juos į vieningą formatą, jog Darbuotojas ir Darbdavys galėtų lengviau rasti vienas kitą pagal Darbdavio skelbime nurodomą informaciją. Dirbtinis intelektas (vedlys) Darbdaviui ir Darbuotojui gali pateikti rekomendacijas, paremtas statistinės informacijos analize, pavyzdžiui, jog kiti darbdaviai į panašią poziciją ieško darbuotojų su mažesne darbo patirtimi.

  • Platforma neperžiūri ir netikra Darbdavių skelbimų bei jų atitikties teisės aktų reikalavimams prieš juos paskelbiant. Jeigu pastebėjote, kad Darbdavio skelbimas yra diskriminacinis ar pažeidžia kitus įstatymų reikalavimus, praneškite apie tai mums Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu.

  • Jūsų pateiktus duomenis mes tvarkome Privatumo politikojePrivatumo politikojenumatytais tikslais ir tvarka.

 • KĄ REIŠKIA ŠIOS TAISYKLĖS?
  • Šios taisyklės (toliau –Taisyklės) sudaro susitarimą tarp mūsų (Platformos savininko) ir Jūsų, pagal kurį mes suteiksime Jums galimybę tapti Platformos naudotoju Darbuotojo arba Darbdavio statusu.

  • Jūs turite teisę naudotis Platforma tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Platformos savininku, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 14 metų, naudotis Platforma negalite. Registruodamiesi Platformoje, Jūs patvirtinate, jog esate 14 metų ir / arba turite įgaliojimus Platformoje atstovauti Darbdavį.

 • PASKYRA
  • Tam, kad galėtumėte paskelbti savo gyvenimo aprašymą (CV) arba skelbimą Platformoje, Jūs turite susikurti Darbuotojo arba Darbdavio paskyrą Platformoje (toliau – Paskyra).

  • Jūs esate atsakingi už visus per Jūsų Paskyrą atliekamus veiksmus, todėl turite pasirūpinti savo slaptažodžių ar kitų duomenų, kuriais galima prisijungti prie Jūsų Paskyros, saugumu. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų Paskyra, nedelsdami susisiekite su mumis.

  • Paskyroje galite keisti kai kuriuos duomenis, savo nuožiūra įdėti ar išimti savo nuotrauką. Įvesdami duomenis ar įkeldami nuotrauką, Jūs privalote užtikrinti, kad nepažeidžiate trečiųjų asmenų teisių ir/ar teisėtų interesų ir/ar teisės aktų reikalavimų (pavyzdžiui, įkeliate tik savo nuotrauką arba kitą nuotrauką ar vaizdą, jeigu turite teisę tai daryti).

 • DARBUOTOJO PASKYRA IR JOS SUTEIKIAMOS TEISĖS
  • Darbuotojas kurdamas Paskyra turi pateikti Platformoje prašomą tikslią ir išsamią informaciją apie save, susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politikoje

  • Platforma pati neredaguoja Darbuotojo pateiktos informacijos ir netikrina jos teisingumo, atitikties teisės aktų reikalavimams. Darbuotojas privalo patvirtinti galutinį savo gyvenimo aprašymą, pateikiamą Platformoje, ir yra atsakingas už jame pateikiamos informacijos teisingumą ir aktualumą.

  • Darbuotojas, pilnai užpildęs Paskyroje prašomą informaciją, gali matyti visus Platformoje esančius Darbdavių skelbimus, kurių reikalavimus jis atitinka ir kurie tinka pagal Darbuotojo reikalavimus (pozicija, darbovietės vieta, atlygis).

  • Darbuotojas gali pasirinkti, ar nori, kad jo Paskyra būtų matoma Darbdaviams, kurių reikalavimus jis atitinka, ir gauti Darbdavių pasiūlymus, ar jis nori, kad jo Paskyra būtų slapta ir tik jis galėtų pateikti savo kandidatūrą pasirinktam Darbdaviui.

  • Paskyroje Darbuotojas gali redaguoti, atnaujinti, papildyti informaciją apie save.

  • Darbuotojas į savo Paskyrą gauna pranešimus iš Darbdavių, mato informaciją apie pateiktas paraiškas Darbdaviams, statistinę informaciją apie pateiktas paraiškas.

  • Darbuotojas turi teisę bet kada uždaryti savo Paskyrą. Platforma uždarys Darbuotojo Paskyrą, jeigu ji nėra naudojama (prie jos nesijungiate) 24 mėnesių iš eilės.

 • DARBDAVIO PASKYRA IR JOS SUTEIKIAMOS TEISĖS
  • Norėdami tapti Platformos naudotoju kaip Darbdavys, turite su Platforma sudaryti Darbdavio sutartį, pateikti Platformoje prašomą tikslią ir išsamią informaciją apie Jūsų atstovaujamą Darbdavį - juridinį asmenį (jeigu Darbdavys yra juridinis asmuo), susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politikoje.

  • Darbdaviai už naudojimąsi Platforma turi mokėti mokestį pagal Darbdavio sutartyje pasirinktą prenumeratos tipą ir nurodomas sąlygas.

  • Darbdavys prie savo Paskyros Platformoje prieigą gali suteikti keliems atstovams. Registracijos metu Darbdavio sukurta Paskyra turi administratoriaus teises ir gali prie Darbdavio Paskyros prijungti daugiau atstovų įprastomis teisėmis, priklausomai nuo pasirinktos prenumeratos.

  • Darbdavys Platformoje gali talpinti darbo skelbimus, komunikuoti su Darbuotojais. Pagal Darbdavio skelbime nurodomus kriterijus, naudojantis dirbtiniu intelektu (algoritmu), jam yra atrenkami ir rodomi Darbuotojai, kurie atitinka jo pasirinktus kriterijus.

  • Darbdavys turi galimybę redaguoti savo Paskyros informaciją (profilį) ir paskelbtus skelbimus.

  • Dalis Darbdavio Paskyroje skelbiamos viešos informacijos apie jį (vidutinis darbo užmokestis, darbuotojų skaičius ir kt.) yra gaunama iš viešų informacijos registrų.

  • Darbdavys Paskyroje mato susirašinėjimas su Darbuotojais, informaciją apie atrankų procesus (vykstanti, pasibaigus).

  • Darbdavys turi teisę uždaryti savo Paskyrą Darbdavio sutartyje nurodyta tvarka.

 • KOMUNIKAVIMAS PLATFORMOJE
  • Platforma Darbdaviams ir Darbuotojams suteikia galimybę bendrauti, naudojantis jos suteikiamomis komunikavimo priemonėmis.

  • Darbuotojai ir Darbdaviai bendraudami turi gerbti vieni kitus, neįžeidinėti, nesiųsti įstatymų reikalavimus pažeidžiančio turinio.

  • Platforma neskaito ir netikra komunikacijos turinio tarp Darbuotojo ir Darbdavio bei neatsako už įžeidžiančią, grasinančią, diskriminuojančią dėl rasės, tautybės ar etninės kilmės bei kitą įstatymų reikalavimus pažeidžiančią informaciją, gautą naudojantis Platforma. Jeigu gavote žinutę, kuri Jūsų vertinimu pažeidžia Taisyklių ar įstatymų reikalavimus, praneškite apie tai mums Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu.

 • INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
  • Platformoje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Platforma ir interneto svetainė, kurioje ji yra talpinama, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią Platformoje bei interneto svetainėje, bet kurio Platformos ar interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Platformos savininkui ir/ar kitiems asmenims.

  • Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio teisių turėtojo sutikimo.

  • Jūs įsipareigojate nebandyti tirti ar tikrinti bet kurios sistemos ar tinklo, naudojamo Platformos teikimui, pažeidžiamumo, nepažeisti jokių saugumo ar autentifikavimo priemonių, nebandyti iššifruoti, dekompiliuoti (reverse engineer), ardyti ar modifikuoti programinės įrangos ar duomenų bazių, naudojamų Platformos veikimui.

  • Jūs neturite teisės naudoti Platformos tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Platformos ar su ja susijusios programinės įrangos tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui, ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Platforma.

 • ATSAKOMYBĖ
  • Naudodamiesi Platforma, Jūs turite pateikti visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją.

  • Jūs esate atsakingi už Jūsų vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie Jūsų Paskyros Platformoje, saugumą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, nedelsdami susisiekite su Platformos savininku.

  • Mes nesame atsakingi ir negarantuojame, jog Darbuotojo ar Darbdavio Paskyrose nurodoma informacija yra teisinga ir aktuali. Taip pat, Platforma nesuteikia jokių garantijų, kad joje rastas Darbuotojas ar Darbdavys yra tinkamas ir geriausias.

  • Mes turime teisę laikinai sustabdyti Jūsų Paskyrą, jeigu turime įtarimų, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų Paskyra arba gauname atitinkamus valstybės institucijų ar teismo nurodymus.

  • Mes turime teisę vienašališkai, įspėję Jus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nutraukti su Jumis sutartį ir visam laikui uždaryti (užblokuoti) Jūsų Paskyrą, jeigu Jūs pažeidžiate Taisyklių nuostatas ir neištaisote pažeidimo per protingą terminą nuo mūsų pranešimo.

 • PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS
  • Mes galime kartas nuo karto dėl svarbių priežasčių (pavyzdžiui, teisės aktų pasikeitimo, Platformos veikimo/funkcijų pakeitimo ir kt.) keisti šias Taisykles. Jeigu keičiame Taisykles dėl kitų priežasčių, apie tokį pakeitimą Jus informuosime iš anksto, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo, kad turėtumėte galimybę susipažinti su atnaujintomis Taisyklėmis ir nuspręsti dėl tolimesnio naudojimosi Platforma ar Paskyros uždarymo. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama Platformoje.

  • Mes turime teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) ar laikinai sustabdyti Platformos veiklą.

 • KITOS SĄLYGOS
  • Šios Taisyklės yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

  • Bet kokie iš šių Taisyklių kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas: http://tarnyba@vvtat.lt; internetinis puslapis: http://www.vvtat.lt) arba http://ec.europa.eu/odr/).

  • Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Platformai – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – Paskyroje nurodytu el. pašto adresu).

  • Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2022 m. sausio 27 d.